Thoát

Chương trình từ thiện Gắn Kết Yêu Thương - kỳ 5 - Bệnh viện cấp cứu Trưng Vương

Chương trình từ thiện Gắn Kết Yêu Thương - kỳ 5 tại Bênh Viện Cấp Cứu Trưng Vương đã diễn ra tốt đẹp vào ngày 12/12/2014
Chương trình từ thiện Gắn Kết Yêu Thương - kỳ 5 tại Bênh Viện Cấp Cứu Trưng Vương đã diễn ra tốt đẹp vào ngày 12/12/2014 do Nhà văn hóa Thanh Niên , đoàn Công tác xã hội Thanh Niên & Công ty Gạo Hoa Lúa phối hợp tổ chức, cùng sự tham gia ngày càng đông của các anh chị em nghệ sĩ , các bạn tình nguyện viên & các nhà hảo tâm.

Hình ảnh chương trình từ thiện: